Vecais ugunsdzēsēju depo tornis
Atgriezties Iegūt norādes

Vecais ugunsdzēsēju depo tornis

Vecais ugunsdzēsēju depo tornis
Rūjiena, Valdemāra iela 9

Ugunsdzēsēju tornis ar zvanu uzcelts 1936. gadā un tas saglabājies līdz mūsu dienām.


1934. gadā Lielās muižas īpašnieks Alfrēds Cīrulis dāvina savu nekustāmo īpašumu Valdemāra un Poruka ielas stūrī (bijušo Salmiņkrogu) Rūjienas brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrībai. Biedrība izlieto 600 Ls jauno telpu remontam un no telpām centrā pārceļas uz pārpupi. 1935. gadā biedrība izsludina konkursu dzelzsbetona torņa izbūves darbiem par 5000 Ls. Torni ceļ Reinis Bodnieks. Tornis, rīku telpa, tāpat zāle apmācībai un izrīkojumiem jaunajā vietā – Valdemāra ielā 9 ir viena no plašākajām provinces ugunsdzēsēju biedrību starpā. Ar torņa būvi šļūtenes tika pasargātas no bojāšanās, kas biedrībai līdz tam sagādāja prāvus zaudējumus. 1936. gada augustā notiek torņa iesvētīšanas svētki. Tornis 22 metru augsts, celts pēc A. Zandersona projekta.
www.muzejs.vugd.gov.lv