Cenas tīreļa skatu tornis
Atgriezties Iegūt norādes

Cenas tīreļa skatu tornis

Cenas tīreļa skatu tornis atrodas tīreļa rietumu pusē, ap 5 km garās lokveida takas vidusdaļā. No tā redzams plašs purva masīvs, kā arī 1. Pasaules kara laikā celtais kara ceļš, ko iezīmē lielāku priežu „aleja”. Blakus tornim atrodas minētā ceļa mūsdienās veidots fragments.
www.celotajs.lv

 


Cenas tīrelis no dažādiem skatu punktiem lūkojoties ir ļoti interesanta teritorija. Tas kādreiz bija otrs lielākais purvs Latvijā, uzreiz pēc Teiču purva. Savulaik tika pieņemts lēmums vienā teritorijā apvienot gan saimniecisko, gan dabas aizsardzībai atvēlēto teritoriju. Tā ietekmētajā daļā turpinājās kūdras ieguve, kas tika aizsākta jau pirms 2.Pasaules kara. Dabas aizsardzības mērķiem tika nodalīti 2133 hektāri purva.

Cenas tīrelis ir putniem īpaši nozīmīga teritorija, kas šo izcilās kvalitātes purvu izvēlas ligzdošanai un kā barošanās vietu. Šodien, izstaigājot Cenas purvu, iespējams apskatīt daļu no šīm abām pasaulēm, jo Cenas tīreļa laipai, tāpat kā pašam purvam, ir divas puses.

Ja būsi pietiekami vērīgs, pamanīsi, ka šeit aug arī tundras apstākļiem raksturīgais pundurbērzs, kas Latvija ir īpaši aizsargājama un reti sastopama suga. Cenas tīreļa takas vidusdaļā izbūvēts skatu tornis, kas ļauj no cita skatu punkta sev atklāt purva ainavu. Ēdot līdzpaņemtās pusdienas, šeit izvietotie galdiņi ļaus justies kā ļoti īpašā brīvdabas restorānā.
www.daba.gov.lv