Zaņas dzirnavezers
Atgriezties Iegūt norādes

Zaņas dzirnavezers

Zaņas dzirnavu dīķis ir izveidojies, ceļot dzirnavas ap 1880. gadu. Tas ir trešais lielākais dīķis Saldus rajonā, tā platība ir 22,6 hektāri, garums aptuveni 3 km, vidējais dziļums aptuveni 2,4 m. Krasti ir lēzeni, vietām pastāvi, apauguši ar kokiem, krūmiem, vidū mākslīgi izveidota saliņa – Indzele. Ir zināms, ka 1975. gadā Zaņas dzirnavu aizsprosts trūcis un ūdens ar visu dzīvo tajā aizplūdis uz Ventu. Kā atminas toreizējā kolhoza priekšsēdētājs Videvuts Kiršteins – pēc pāris gadiem dīķa gultnē jau bija saaudzis paprāvs mežiņš. Tolaik ar investīciju piesaistīšanu bijis diezgan bēdīgi, bet Kiršteina kungam uzņēmības nav trūcis un viņš ieguvis 150 000 rubļus slūžu un dīķa rekonstrukcijai. Un 1978. gada rudenī Zaņas dzirnavu ūdens krātuve atdzimusi Fēniksa spožumā. Piedevām vēl šajos 22,6 hektāros ielaistas 14 tonnas divgadīgu karpu.

Šobrīd, sadarbojoties ar Zaņas pagasta pārvaldi, makšķernieku klubs organizē licencētu makšķerēšanu. Tiek rīkotas dīķa krastu sakopšanas talkas, ierīkotas makšķernieku laipas. Makšķerniekiem notiek dažādas sacensības, ik gadu tiek papildināti zivju krājumi. Kā stāsta daudzi makšķernieki, šeit mājo ievērojama lieluma karpas, karūsas, līdakas un daudz citu zivju sugas. Ir izīrējamas arī vairākas laivas. Interesenti atpūsties un uz lielo lomu šurp brauc no visām Latvijas malām.

Par licencēto makšķerēšanu interesēties – m.t. 22497127
zana.saldus.lv