Šķēdes muižas dzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Šķēdes muižas dzirnavas

Škēdes muižas apbūve veidojusies 18. gadsimtā. Parādes pagalma abās malās būvētas klēts un kūts, galā vienstāvu mūra kungu māja. Aiz ceļa saimniecības pagalms ar staļļiem, klēti, saimniecības ēkām, bet pie dzirnavu dīķa dzirnavas. 19. gadsimtā kungu māja pārbūvēta un modernizēta Oto Dīces vadībā – uzcelts otrais stāvs un pilij piešķirts neogotisks izskats – ar stūra torni un centrālo rizalītu, kura centrā novietots Zasu dzimtas ģerbonis. Ēkā bija 35 istabas un ziemas dārzs. 19. gadsimta vidū Šķēdes upītes krastos pie muižas tika ierīkots angļu stila ainavu parks, bet pils priekšā nogāzē – daļēji regulāra plānojuma romantisks dārzs ar celiņiem un strūklaku. Muižā bija arī ķieģeļu ceplis, kurā gatavoja arī kārniņus un vēlāk arī drenu caurules. Darbojās arī spirta brūzis, trīs krogi un dzirnavas. Tagad Dzirnavu lejā aiz Šķēdes ūdensdzirnavām iekārtota jauna, privāta estrāde brīvdabas pasākumiem.

 

Adrese: Saldus novads, Šķēdes pagasts, Šķēde
manasvietas.blogspot.com