Šķēdes dzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Šķēdes dzirnavas

Šķēdes dzirnavas atrodas uz Šķēdes upes pie mākslīgi uzpludināta Šķēdes dzirnavezera. Skaists skats uz ezeru un uz ūdenskritumu. Dzirnavās darbojas mazais HES. Pati ēka nolaistā stāvoklī.