Cīravas ūdensdzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Cīravas ūdensdzirnavas

Cīravas ūdensdzirnavas

Cīravas muižas ūdensdzirnavas ir valsts aizsargājams arhitektūras piemineklis. 2002. gadā ūdensdzirnavas tika iekļautas Latvijas 100 izcilāko industriālā mantojuma pieminekļu sarakstā, kas pārstāvēja Latvijas kultūras mantojumu Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumos. Tās būvētas 1881. gadā, bet pēckara gados veikta ievērojama ēkas pārbūve, kas izmainīja ēkas plānojumu un fasādi, bet šie 20. gs. vidus uzslāņojumi nav spējuši degradēt ēkas kopējo kultūrvēsturisko vērtību. Ēka sastāv no dzirnavu daļas, kurā saglabājušās 20. gs. pirmās puses dzirnavu iekārtas: rupjā maluma skreja, grūbotājs, putraimu skaldītājs, valča krēsls, plānsijātājs, iesala maļamā skreja un 1883. gadā izgatavotie svari. Nozīmīga pieminekļa sastāvdaļa ir dzirnavu dzīvojamā daļa, brīvslūžas ar arkveida tiltu, dzirnavu dambis un mākslīgi veidotā ūdenskrātuve.

www.cirava.lv

 

 

 

Cīravas ūdensdzirnavās šobrīd darbojas biedrība "Cita Abra", kas veido neformālās izglītības, mākslinieku rezidenču un kultūras centru "Kultūras dzirnavas". Biedrības mērķi ir glābt un restaurēt Cīravas ūdensdzirnavas, izveidot sociāli aktīvu vidi vietējiem iedzīvotājiem, attīstīt radošo telpu dažādiem mākslas, dejas, teātra, multimediju un mūzikas projektiem, kā arī apgūt un iesaistīt aktivitātēs apkārtni un tās resursus.
industrialheritage.travel