Cēres vējdzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Cēres vējdzirnavas

Cēres vējdzirnavas celtas 1884. gadā, beigušas darbību 1955. gadā un ir vietējas nozīmes kultūrvēstures piemineklis.
zudusilatvija.lv