Bērzes ūdensdzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Bērzes ūdensdzirnavas

Bērze, Bērzes pagasts, Dobeles novads

+371 26439106
+371 29429340
mailorvilsh@inbox.lv

Bērzes ūdensdzirnavas ir ievērojams vēsturisks tehnikas piemineklis. Dzirnavas ir celtas 1863. gadā, vēlāk vairākkārt pārbūvētas. Bērzes ūdens dzirnavu komplekss ar derivācijas kanālu un aizsprostu ir vienīgais darbojošais Latvijā, kurā ar ūdens spēku tiek veikta graudu pārstrāde.

Orvils Heniņš sava vectēva īpašumu atguva 1991. gadā. Orvila tēvs dzirnavas iegādājās 1924. gadā un tās bija vienas no apmēram 700 ūdensdzirnavām Latvijas brīvvalsts laikā. Pagāja vairāki gadi smagā darbā, remontējot ēku, sakārtojot dzirnavu iekārtas darbam un rekonstruējot aizsprostu–novadbūvi. Pašlaik tās ir vienas no retajām dzirnavām Latvijā, kas vēl darbojas. Te tika malti graudi, izgatavoti putraimi, grūbas, mannā un dažāda maluma milti. Grūbu maļamā mašīna ir aprīkota ar smalku kartupeļi rīvi, kurā ir vairāk nekā 800 caurumiņu. Vēl ir saglabājušās vecās iekārtas. Par padomju laikiem, kad te atradās arī galdniecība, atgādina vecie plakāti. Turpat dzirnavās darbojas arī mazā hidroelektrostacija.

Grupām iepriekš piesakoties, ir iespējams iepazīties ar vēsturisku apbūvi, ar graudu pārstrādes tehnoloģiju senajās lauku ūdens dzirnavās, ar mazās HES uzbūves principiem un darbību. Diemžēl Z/s “Dzirnavas” vairs nesniedz pakalpojumus – putraimu malšanā un citu produktu ražošanā.

Ar saimnieka atļauju var doties pastaigā līdz aizsprostam uz Bērzes upes.

Ūdensdzirnavu apmeklējuma izmaksas:
pieaugušie – 2,00 €
seniori, skolēni, invalīdi – 1,00 €
pirmsskolas vecuma bērni – bez maksas
Darba laiks: darba dienās 9.00 – 17.00, sestdien 9.00 – 16.00
www.dobeledara.lv

 

 

Ūdensdzirnavu komplekss šobrīd ir vienīgais vecākais darbojošais vēstures piemineklis Latvijā, kurā var praktiski redzēt un iepazīties ar 100 gadu vecām labības pārstrādes tehnoloģijām un tradīcijām, izmantojot ūdens spēku.

Bērzes ūdensdzirnavu kompleksa būvniecība notikusi 19. gadsimta vidū un pabeigta 1863. gadā. Ūdensdzirnavu komplekss sastāv no 55 metru gara aizsprosta uz Bērzes upes, 600 metru gara derivācijas un 200 metru gara izteces kanāla, dzirnavu ēkas (kopējā platība 2519 kvadrātmetri) ar darba mašīnām un hidrotehniskām iekārtām un kūts – ratnīcas. Līdz 1940. gadam dzirnavas aktīvi strādāja un sniedza pakalpojumus plašā reģionā. Pēc 1940. gada nacionalizācijas līdz 1972. gadam dzirnavas darbojās, taču šajā periodā valdošās saimnieciskās sistēmas dēļ dzirnavu komplekss pakāpeniski tika nolietots un ūdens sistēma sagrauta. Divdesmit gadu dīkstāves periodā dzirnavu vērtības tika izlaupītas un būves novestas līdz sabrukumam.

1991. gadā denacionalizācijas rezultātā dzirnavas tika atgrieztas likumīgajiem mantiniekiem un uzsākts renovācijas process. Uz dzirnavu kompleksa bāzes 1994. gadā tika izveidota Z/S “Dzirnavas”, kura arī šobrīd sniedz graudu pārstrādes pakalpojumus un ir nozīmīgs sadarbības partneris vietējiem lauksaimniecības produkcijas ražotājiem.
www.zudusilatvija.lv