Aizputes ūdensdzirnavas
Atgriezties Iegūt norādes

Aizputes ūdensdzirnavas

Aizputes ūdensdzirnavas

Mūra celtne ar kārniņu jumtu un izbūvi uz stabiem celta 18. gs. beigās un 19. gs. sākumā. Ēkai saglabājušās vairākas vēsturiskas arhitektūras detaļas. 1923. gadā agrāko koka riteņu vietā dzirnavās iemontēja metāla turbīnu. Dzirnavās gatavoja dažādus miltus, mannu, putraimus un grūbas. Dzirnavas pieklusa 60. gadu vidū, kad kolhozi iekārtoja savas maltuves. 1998. gadā privātuzņēmējs, uzstādot ūdensdzirnavās divas turbīnas, izveido mazo elektrostaciju.

Adrese: Liepājas iela 10, Aizpute
visitaizpute.lv

Dzirnavas šajā vietā pirmoreiz pieminētas 1569. gadā, kad Sāmsalas - Vīkas un Kurzemes bīskaps Magnuss piešķīra tiesības G. Noldem celt dzirnavas Tebras upē pie Aizputes. 10 gadus vēlāk tas pats bīskaps Magnuss piešķīra Pilsmuižas īpašniekam Gerhardam Noldem zvejas tiesības Aizputes dzirnavu ezerā

Tagadējās ūdensdzirnavas celtas pēc tam, kad 1752. gada 21. februārī pēc uz Tebras upes ceļamo dzirnavu lietas pamatīgas apsvēršanas Aizputes Pilsmuižas un Remesu muižas dzimtsīpašnieks augstdzimušais Johans Heinrihs Keizerlings no vienas puses un Aizputes pilsētas rāte ar godājamām pilsoņu amatpersonām no otras puses bija vienojušies un neatsaucami noslēguši 11 punktu garu līgumu. Tajā pašā 1752. gada 21. februārī šis dokuments tika ingrosēts un ar Piltenes apriņķa zemes tiesas zīmogu apstiprināts.
www.zudusilatvija.lv