Vaiņodes katoļu baznīca
Atgriezties Iegūt norādes

Vaiņodes katoļu baznīca

Vaiņodes Svētā Krusta Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Liepājas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Vaiņodes novada Vaiņodes pagasta centrā Vaiņodē. Adrese: Elkoņu ielā 2. Dievnams atrodas netālu no Vaiņodes stacijas ēkas.

 

Vēsture
Pirmais dievkalpojums Vaiņodē notika 1929. gada rudenī, kad toreizējais Lēnu draudzes prāvests, bet vēlākais pirmais Latvijas kardināls Julijans Vaivods barona pēctecim nokristīja bērnu. Pēc kristībam barons nodeva Vaiņodes katoļu draudzei barona Leo fon Grothusa kapu kapelu. Kapela atradās aiz Vaiņodes muižas, mežā. Tā bija laba stāvokļa 12,5 metrus gara un tikpat plata akmens mūra celtne ar kārniņu jumtu, virs kura bija mazs tornītis. Šeit 1929. gadā Lēnu prāvests sāka noturēt dievkalpojumus. Ar prāvesta pūlēm kapela tika izremontēta, uzbūvētas kora telpas un altāris, iegādāts biķeris un ērģeles. Kapelu veltīja Svētā Krusta godam un, nodibinoties Vaiņodes draudzei, tā kļuva par draudzes dievnamu. Līdz 1940. gadam Vaiņodē bija iedalīts zemes gabals jaunas baznīcas celtniecībai un sagādāti būvmateriāli, kas Otrā pasaules kara laikā gāja zudumā. Sākoties karam, Vaiņodē izveidoja lidlauku un baronu kapu kapelu nojauca. Tās vietā katoļu draudzei piešķīra divstāvu ēku – bijušo ebreju sinagogu, ko pārbūvēja un izveidoja par baznīcu, izveidojot apakšējā stāvā lūgšanu zāli, bet augšējā – plašas kora telpas. 2004. gadā dievnamā noritēja rekonstrukcija, kurā uzņēmuma "Būvmeistars" vadītāja Roberta Jakušonoks vadībā tika atjaunots jumts, mainīti logi, krāsota fasāde un nomainīta koks grīda pret betona klājumu.


Eksterjers
Dievnams ir apmesta kvadrātveidīga divu stāvu mūra celtne, 20 metrus gara un tikpat plata ēka. Baznīcu ieskauj dārzs, ko noslēdz dzelzs žogs dzelzs stabiņos. Dievnamam ir netipiskas formas katoļu baznīcām logi, kas ir saglabājušies no sinagogas laikiem. Baznīcai nav torņa, jumtu nobeidz dzelzs krusts. Ieejas durvis ir no gala un sakristejas. Blakus dievnamam atrodas draudzes katlu māja.

Interjers


Tā ir vienas navas telpa ar betona grīdu un griestiem. Lūgšanas zāle vidū atrodas pīlārs. Virs ieejas atrodas kora telpas. Augšējos logos ieliktas vitrāžas. Dievnamā ir viens koka altāris,kurā atrodas Dievmātes statuja. Aplūkojama ir mākslinieka Georga Šēnberga glezna "Krustā Sistais" un Krustaceļa staciju bildes.


Draudze
Draudze iekļaujas Romas Katoļu Rīgas Metropolijas klēra Liepājas diecēzē. Vaiņodes draudze sākusi veidoties 1929. gadā. 
lv.wikipedia.org

 

Svētdienās 11:00 Sv.Mise.
Adrese: Elkoņu iela 2, LV-3435