Lielvārdes luterāņu baznīca
Atgriezties Iegūt norādes

Lielvārdes luterāņu baznīca

Lielvārdes luterāņu baznīca

Adrese: Edgara Kauliņa alejā 21, Lielvārde, Lielvārdes novads, LV-5070

Draudzes priekšniece: Gunta Grantiņa
Tālrunis: 29195107

Dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00

Baznīcā pieejama kristīga literatūra;
Draudzē katru gadu notiek pavasara un rudens ekskursijas;
Baznīcā notiek koncerti, kā arī izstādes baznīcas tornī.
Vasaras tradīcija – sestdienu vakaros  – Svētvakara iezvanīšana un Zvanu torņa mūzika

Ekskursijas pieteikt pa tālruni 22138025 vai 29195107.
www.lielvarde.lv


Lielvārdes Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Edgara Kauliņa alejā 21, Lielvārdē. Baznīcā darbojas Lielvārdes luterāņu draudze.

Vēsture
Lielvārdes baznīcas draudze pirmoreiz rakstos minēta 1457. gadā, pirms mūra baznīcas bijušas vismaz divas koka baznīcas. 1747. gadā uzcēla pirmo mūra baznīcu, 1774. gadā baznīcas tornī iespēra zibens, to atjaunoja 1845. gadā.

Pirmā pasaules kara laikā baznīca atradās piefrontes zonā un tika sagrauta. 1932. gadā sagrautās baznīcas vietā tika uzcelta jauna baznīca (arhitekts Pauls Kundziņš), iesvētīta 1934. gadā. Latvijas prezidents Kārlis Ulmanis finansiāli atbalstīja altāra, kanceles un baznīcēnu solu izgatavošanu. Altārglezna – "Kristus Ģetzemanes dārzā" (Kārlis Miesnieks; 20. gadsimta 30. gadi). 1989. gadā restaurēta altārglezna, baznīcā izremontētas iekštelpas.

Blakus baznīcai atrodas Lāčplēša gulta.
lv.wikipedia.org


Lielvārdes luterāņu baznīca celta 1747. gadā, Pirmā Pasaules kara laikā tā tika sagrauta. Dievkalpojumi pēc kara notika drupās, no 1924. līdz 1927. gadam mācītāja mājā. 1931. gadā vecajā vietā sāka celt jaunu baznīcu pēc arhitekta P. Kundziņa projekta. Baznīca iesvētīta 1934. gadā. 1938. gadā baznīca ieguva Lielvārdes dzelzceļa aizsargu organizācijas dāvinājumu – K. Miesnieka altārgleznu "Jēzus Ģetzemanes dārzā", tā restaurēta 1989. gadā. Baznīcas solu, kanceles un altāra izbūvei līdzekļus dāvināja Kārlis Ulmanis. Baznīca ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis, savukārt, altārglezna, altāris, kancele un baznīcēnu soli ir valsts nozīmes mākslas pieminekļi.
zudusilatvija.lv