Kokneses luterāņu baznīca
Atgriezties Iegūt norādes

Kokneses luterāņu baznīca

Kokneses luterāņu baznīca[189-] www.zudusilatvija.lv

Kokneses Evaņģēliski luteriskā baznīca ir Latvijas Evaņģēliski luteriskās baznīcas dievnams Blaumaņa ielā 1, Koknesē.

Kokneses baznīca celta 1687. gadā. Sākumā tā bija neliela koka ēka bez torņa ar māla klona grīdu un salmu jumtu. Kara laikā baznīca tiek nopostīta, pēc tam tā atkal piedzīvo remontdarbus, līdz 1731. gadā baznīcā atkal var notikt dievkalpojumi. 1819. gadā baznīcai tiek veikts nopietns remonts un piebūvēta sakristeja. 1883. gadā baznīcā pārbūvētas un paplašinātas ērģeles. Dievnama altārgleznu "Kristus apskaidrošana" (Prof. E. fon Gebhards) 1897. gadā dāvinājusi Kokneses muižas īpašnieka dzīvesbiedrene E. fon Lēvenšterna. 1887. gadā baznīcas atjaunošanai naudu devuši Kokneses un Stukmaņu muižu īpašnieki, par kuru uzcelts tagadējais tornis, uzlikts jauns jumts, izremontēta iekšpuse.

1. Pasaules kara laikā baznīca atkal tiek nopostīta. Ar 1919. gadu sākas baznīcas atjaunošanas darbi, un 1929. gada 16. septembrī atjaunotais dievnams tiek iesvētīts. Tiek atjaunota arī baznīcas altāra glezna, un 1930. gadā tiek uzstādīts un iesvētīts 830 kg smagais tērauda zvans, kas darbojas vēl šodien. Līdz 1989. gadam baznīca tiek izmantota kā muzejs, līdz šai pašā gadā to atgūst Kokneses luterāņu draudze. Baznīca iegūst jaunu kanceli, jaunus solus, kroņlukturus, kā arī mākslinieka Alda Dobenberga dāvināto altārgleznu.

Dievkalpojumi Kokneses ev. lut. baznīcā notiek katru svētdienu, kā arī Baznīcas svētku dienās plkst. 10:00.
www.lelb.lv
www.latvia.travel/lv

Kokneses Evaņģēliski luteriskā draudze
R.Blaumaņa iela 1, Koknese, Kokneses pagasts, Kokneses novads, Latvija, LV-5113
Tālrunis: (+371) 65161728