Iecavas katoļu baznīca
Atgriezties Iegūt norādes

Iecavas katoļu baznīca

Iecavas katoļu baznīca

Iecavas Svētā Antona Romas katoļu baznīca ir Romas katoļu Rīgas metropolijas Jelgavas diecēzes draudzes baznīca. Tā atrodas Iecavas novada centrā Iecavā. Adrese: Lauku ielā 16.

 

Vēsture
2003. gada 27. aprīlī Jelgavas diecēzes bīskaps Antons Justs iesvētīja pamatakmeni, piedaloties Skaistkalnes baznīcas paulīniešiem, Dobeles un Ozolaines baznīcu prāvestiem un ticīgajiem. Tā paša gada rudenī sākās celtniecības darbi pēc arhitekta A. Pakloņa projekta tehniskā uzrauga Vitālija Circeņa vadībā, ko veica "Bauskas celtnieks". 300 000 eiro dievnama celtniecībai ziedoja Vācijas katoļu organizācijas. No 2006. gada 20. septembra celtniecību un saimnieciskās lietas noritēja Bauskas dekanāta prāvesta Jāņa Zviedrāna vadībā. 2007. gada vasarā pabeidza montēt torni, 5. septembrī tika iesvētīts krusts, 28. novembrī tornī pacēla zvanu. 2009. gada 23. augustā bīskaps Antons Justs konsekrēja baznīcu Svētā Antona no Padujas godam un aizbildniecībai.

Eksterjers
Dievnams ir celtne, kas būvēta modernisma stilā ar vienu 38 metrus augstu torni, kurā ir iekārts viens Polijā atlietais 250 kg smagais zvans, ko baznīcai dāvājusi pašvaldība. Apkārt baznīcai ir dārzs, kurā gar īpašuma robežu ierīkotas Krustaceļa stacijas.

Interjers
Baznīca ir vienas navas telpa. Virs ieejas lūgšanu zālē atrodas kora telpas, kas balstās uz četrstūrainiem mūra pīlāriem, arī pārējās telpas griestu smagums balstās uz līdzīgiem pīlāriem vairākās vietās. Interjers ir moderns un askētisks. Baznīcā ir viens altāris, ko tāpat kā pulti, altāra galdu no akmens veidotu modernā stilā ir dāvājusi Vācijas „Bonifatiuswerk" katoļu palīdzības organizācija.
lv.wikipedia.org


IECAVAS SVĒTĀ ANTONA KATOĻU DRAUDZE
Lauku iela 16, Iecavas novads, LV-3913
Prāvests Arnis Vizbelis (tālr. 26466355)

 

Vairāk
Iecavas katoļticīgie uz pirmo dievkalpojumu ieradās samērā kuplā skaitā 1993. gada 24. decembrī Iecavas kultūras namā. Dievkalpojumu vadīja Bauskas katoļu priesteris A. Taukuls. 1994. gada 6. janvāra sapulcē tika izskatīts nolikums un ievēlēta draudzes valde, kā arī revīzijas komisija. Sapulce nolēma pulcēties dievkalpojumā vienu reizi mēnesī.

Bija periods, kad pulcējāmies arī Mazuru privātmājā, un dievkalpojumus 1995. gadā turpināja vadīt Bauskas dekanāta dekāns P. Skredeļs.

Draudzes valde veica katoļticīgo reģistrāciju gan dievkalpojumu laikā, gan apmeklējot dzīves un darba vietas. Radās ideja baznīcas nepieciešamībai arī Iecavā. Tādēļ pirmais draudzes iesniegums pagasta padomei par zemes piešķiršanu tika iesniegts 1995. gada 13. martā. Draudzes reģistrācijas dokumentu trūkuma dēļ saņemts atteikums. To sakārtoja 1997. gada 7. aprīlī LR Tieslietu ministrija – apliecības numurs AP-0736.

2000. gada 24. decembrī draudzes valde un pārstāvji devās vizītē pie Jelgavas diecēzes bīskapa A. Justa. Pēc pārrunām bīskaps piekrita un apsolīja palīdzēt draudzei celt baznīcu Iecavā. Tādēļ 2000. gada 27. decembrī sniedzām otro zemes ierādīšanas pieprasījumu pagasta padomei.

2001. gada 16. martā bīskapa A. Justa vadībā astoņu cilvēku komisija no astoņiem variantiem izvēlējās baznīcai iegādāties īpašumu Lauku ielā 16. Draudzes valdei sākās raižpilns posms.

Īpašuma pārdošana un pirkšana sakārtota ar Bauskas notāres Z. Reliņas starpniecību. Daudzas formalitātes galvenā arhitekta un Zemes dienesta kabinetos prasīja laiku un līdzekļus. Tāpēc izsaku lielu pateicību par katru artavu toreiz un turpmāk, jo gan saimnieciskā, gan celtniecības darbība prasa smagu darbu un atbildīgu pieeju daudzu problēmu risināšanā.

2003. gada 27. aprīlī – Baltajā svētdienā – tika iesvētīta vieta katoļticīgo baznīcas celšanai. Dievkalpojumu vadīja A. Justs, tajā piedalījās gan Skaistkalnes paulīniešu baltie mūki, gan prāvests no Ozolaines, gan Dobeles prāvests Jānis Zviedrāns, kurš šo ceremoniju pat uzfilmēja draudzes arhīvam.

Jau rudenī sākās celtniecības darbi pamatu likšanai. Baznīcas celtniecības tehniskā uzrauga pienākumus uzņēmās V.Circenis.

No 2006. gada 20.septembra kā saimniecisko, tā celtniecības jomu vadīja Bauskas dekanāta dekāns-monsinjors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Zviedrāns. Daudziem gan Bauskas, gan Iecavas draudzē ir pazīstama viņa neizsīkstošā enerģija ticības druvā, bet īpaši – Skaistkalnes klostera atjaunošanā, tāpat draudzes māju atjaunošanā Jaunjelgavā, Koknesē, Ozolainē.

Visiem paldies par morālo un materiālo atbalstu, bet īpaši Iecavas novada pašvaldībai par finansiālo palīdzību zvana izgatavošanā; tas skan, aicinot dievlūdzējus jaunajā katoļu baznīcā, kas ir veltīta Svētajam Antonam no Padujas.

2009. gada 23. augustā tika konsekrēta jaunuzceltā Iecavas Romas katoļu baznīca.
www.iecava.lv