Ellītes sēravots
Atgriezties Iegūt norādes

Ellītes sēravots

Sēravots izplūst no Ellītes purva. Ir iekopta ūdens pasmelšanas vieta, taka ar atpūtas vietu un informācijas stendiem. Avots ieguvis popularitāti kā dziedniecības avots. Senos laikos no avotiem ņemtas dūņas ārstniecības nolūkos.
visitaizkraukle.lv

 


Avota debits 0,5 litri/sekundē. Iztekas vieta 0,45 m dziļa, 0,7 m plata, tālāk gultne ap 1 m plata. Kritums lēzens, plūdums lēns. Mitra, dūksnaina vieta, taka ap avotu izlikta dolomīta bluķīšiem, pār avotu – laipa. Otrs sēravots: 35 m ZA no labiekārtotā avota, debits 1,5 litri/sekundē. Kāpjošs. Iztekas vietas dziļums līdz 1,5 m, gultne 1 – 2 m plata. 10 m no šī avota ir vēl viens sīks dzelzsavotiņš.

Senais svētavots atrodas Ellītes purva malā. Pats purvs ir dabas objekts ar mitoloģisku nosaukumu.
www.senvietas.lv

 

 

Sēravota ūdens ir kalcija sulfāta – hidrogēnkarbonāta ūdens, kas satur sērūdeņradi (H2S). Tas ir dabisks dziedniecisks ūdens, kas veidojas no augšdevona iežos cirkulējošiem ģipšūdeņiem sulfātus reducējošu baktēriju darbības rezultātā tādās vietās, kur virs ģipšūdeņiem nogulsnēta bieza kūdras kārta.  Šāda ūdens un dūņu procedūras labvēlīgi ietekmē visas orgānu sistēmas, piemēram, sirds un asinsvadu sistēmu, gremošanas sistēmu, nervu sistēmu, kustību un balsta aparāta sistēmu. Domājams, ka senos laikos no sēravotiem ņemtas dūņas un izlietotas ārstnieciskos nolūkos. Par to liecina pārpurvojies vairākus desmitus m3 liels padziļinājums.

Mežs dabas liegumā un arī tā tuvumā ir atzīts par dabisko meža biotopu – avotainu mežu. Dabiskie meža biotopi ir cilvēka maz ietekmētas mežaudzes, kur var būt sastopamas retas un apdraudētas augu, dzīvnieku, ķērpju un sēņu sugas. Avotains mežs ir mitrs, tajā ir svarīgi saglabāt gan augošus, gan kritušus kokus.
www.daudzese.lv