Rukūzes smilšakmens atsegums
Atgriezties Iegūt norādes

Rukūzes smilšakmens atsegums

Rukūzes smilšakmens atsegums

Rūkūzes ieleja ir stāva un dziļa, tajā ir vairākas straujteces, un tās krastus rotā nelieli smilšakmens atsegumi. Atsegumā, kas redzams no Vilces pilskalna nedaudz pirms Rukūzes ietekas Vilcē, ir dzeltens un sarkanīgs smilšakmens un dolomītsmilšakmens. Tā garums ir 10 m, augstums līdz 2,5 m.