Vārtāja pie Aizkrūtes dzirnavu drupām
Atgriezties Iegūt norādes

Vārtāja pie Aizkrūtes dzirnavu drupām

Vārtāja (arī Vārtaja) ir upe, Bārtas labā krasta pieteka Dienvidkurzemē. Sākas no Sepenes ezera uz Dienvidkurzemes novadā. Ezerā no dienvidiem ietekošā Strīķupe dažkārt tiek uzskatīta par Vārtājas augšteci. Līdz Bunkai upe, izteikti līkumojot, tek rietumu virzienā. Pie Tadaiķiem upe pagriežas uz dienvidiem un tek pa Durbes-Vārtājas senleju Vārtājas viļņotajā līdzenumā. Uz upes uzstādinātas vairākas ūdenskrātuves – Velēkšņu dīķis un Krotes dzirnavezers pie Krotes un Bunkas dzirnavezers Bunkā. Lielākās pietekas ir Ādģēre (8 km), Virga (29 km), Birztala (25 km), Lejas upe, Strautiņu upe (kreisās), Padones strauts (10 km), Dreimaņu grāvis, Krūtes strauts, Pūšļupe, Gravas upīte (labās). Pie Vārtājas pilskalna upi šķērso autoceļš P106. Lielākās apdzīvotās vietas krastos ir Krote, Bunka un Krūte.

lv.wikipedia.org

 

 

Aizkrūtes dzirnavu drupas

 

19. gs. sākumā celtās ūdensdzirnavas 1944. gadā saspridzina vācu karaspēks. Aptuveni 170 gadus atpakaļ te tika malti graudi, grūbas, manna, kārsta un šķeterēta vilna, velta vadmala. Tā kā šīs bija vienas no lielākajām apkārtnē, dzirnavas bija ļoti nozīmīgas vietējiem iedzīvotājiem. Mūsdienās, pie augsta ūdenslīmeņa, jautra izklaide laivās garantēta!
www.sofijaslaivas.lv