Bauskas Rātsnams
Atgriezties Iegūt norādes

Bauskas Rātsnams

Bauskas Rātsnams

Bauskas Rātsnams ir 17. gadsimtā celts rātsnams Bauskā, kas pēc tā uzcelšanas bija lielākais un greznākais rātsnams visā Kurzemes un Zemgales hercogistē. 2011. gadā pabeigta tā rekonstrukcija un tas ir atguvis pirmatnējo izskatu. Pašlaik Bauskas rātsnamā atrodas tūrisma informācijas centrs un izstāžu zāle.

Vēsture
1615. gada 18.decembrī Zemgales hercogs Frīdrihs Bauskas pilsētai deva atļauju celt savu rātsnamu. 19. gadsimta vidū, pilsētas rāte nolēma nojaukt avārijas stāvoklī esošo rātsnama zvanu torni, kā zvans sasauca pilsētniekus uz sanāksmēm rātslaukumā. 1869. gadā ēkai nojauc otro stāvu, izveidojot neizteiksmīgu vienstāva namu, kam veiktas vairākas pārbūves. Rātsnams tolaik bija vienīgais mūra nams pilsētā, atskaitot Sv.Gara baznīcu. Kādā 1657. gada dokumentā pieminēts rātsnama vīna pagrabs.

Arheoloģiskajos izrakumos konstatēts, ka vienstāva mūra ēka šeit bijusi jau pirms 1615. gada, kas pēc hercoga Frīdriha piešķirtās privilēģijas pārtapusi par divstāvu ēku ar torni. Nav zināms gads, kurā tika pabeigta divstāvu rātsnama būve. Senākā celtne varētu būt tapusi 16. gadsimta beigās, kad, pēc Kurzemes un Zemgales hercoga Gotharda Ketlera 1584. gada rīkojuma, tika likvidēta Vairogmiesta apbūve pie Bauskas pils un izveidota jauna pilsētveida apmetne tagadējās vecpilsētas vietā. Izrakumos atrastie glazēto krāsns podiņu fragmenti liecina par greznām krāsnīm.

Rekonstrukcija
Rātsnama rekonstrukcijas projekta izstrādei vērtīgākais izejmateriāls bija 1840. gada uzmērījumi ar fasāžu zīmējumiem. Ņemot vērā, ka drīz pēc tam, 1852. gadā, tika nojaukts tornis un 17 gadus vēlāk – otrais stāvs, tad šos materiālus var uzskatīt par neaizstājamiem.

Bauskas rāte
Bauskas rāti 17. gadsimtā veidoja birģermeistars, pilsētas fogts un pieci rātskungi. Rātskungus un birģermeistaru ievēlēja uz mūžu. Kad kāds rātskungs nomira, tad atlikušie viņa vietā izvēlējās citu no pilsētas namnieku vidus. Par birģermeistaru ievēlēja kādu no rātskungiem. Rātei bija arī tiesu varas funkcija. Fogts sprieda tiesu pilsētas iedzīvotājiem, bet šis spriedums stājās spēkā, kad to bija apstiprinājusi rāte. Rātes tiesas spriedumus varēja pārsūdzēt tikai hercoga galma tiesā. Namnieki nedrīkstēja pa tiešo sūdzēties pilskunga vai galma tiesā, no sākuma sūdzību vajadzēja skatīt rātes tiesā.

Tranzīttirdzniecības preču svēršana un muitas iekasēšana notika pilsētas rātsnamā, tādējādi papildinot pilsētas kasi.
lv.wikipedia.org

 

 

 

Bauskas rātsnams atrodas pašā  Bauskas vecpilsētas centrā, Rātslaukumā. Tāpat kā pati Bauska, tas atrodas 66km no Rīgas un ir ērti sasniedzams ar satiksmes autobusu; jābrauc līdz pieturai “Rātslaukums”.

Rātslaukums 1, Bauska, Bauskas novads, Lv-3901
+371 63923797
+371 27746484
tic@bauska.lv

Vienīgais rekonstruētais 17. gadsimta rātsnams Latvijā

Bauskas rātsnams kalpo gan reprezentācijai, gan kā apskates objekts, šeit notiek laulību ceremonijas un klasiskās mūzikas koncerti, tiek uzņemtas augstu viesu delegācijas, pasniegti svarīgi apbalvojumi, bet ikdienā te klientus apkalpo Bauskas Tūrisma informācijas centrs un Bauskas novada Dzimtsarakstu nodaļa.

Bauskas rātsnama vēsture
Atrazdamās svarīgu tirdzniecības ceļu krustpunktā, Bauska 17. un 18. gadsimtā izveidojās par tipisku tirgotāju un amatnieku pilsētu. Bauskai 1609. gadā tika piešķirts zīmogs, kas nozīmē, ka jau tolaik pilsētai bija sava pašpārvalde jeb rāte. 1615. gadā hercogs Frīdrihs piešķīra Bauskai privilēģiju celt rātsnamu un ierīkot tirgotavas. Rātsnama celtniecība Bauskā par birģermeistara un rātskungu līdzekļiem tika uzsāka 1616. gadā. Līdz pat 18. gadsimta vidum Bauskas rātsnams bija lielākais un greznākais Kurzemes un Zemgales hercogistē. Rātsnama pirmajā stāvā sākotnēji atradās pilsētas svaru telpa, rātes kalpotāja dzīvoklis, bet otrajā – rātes sēžu zāle un maģistrāta darba telpas, pagrabstāvā – vīna pagrabs, no tor- ņa izziņoja svarīgu informāciju. Ēkas apsildi nodrošināja divi kamīni un vairākas podiņu krāsnis. 18. un 19. gadsimtā rātsnams vairākkārt pārbūvēts.

19. gadsimta vidū, pilsētas ekonomiskajai aktivitātei mazinoties, rātsnams nonāca tuvu sabrukumam, tāpēc rāte pieņēma lēmumu nojaukt tā torni, bet 19. gadsimta beigās nojauca ēkas otro stāvu un aizmūrēja arkādi. Rāte savām vajadzībām telpas turpmāk īrēja kādā privātmājā, bet rātsnama ēkā tika ierīkoti veikali un uzglabāti ugunsdzēsības piederumi. 

 

Lielākas pārmaiņas celtne piedzīvoja 20. gs. 70. gados, kad tika nojaukts ēkas austrumu gals un tā vietā uzbūvēta kafejnīca “Mūsa”. 1988. gadā Restaurācijas institūta speciālisti veica ēkas vēsturisko, arhitektonisko un arheoloģisko izpēti. Apkopojot informāciju, ko sniedza šī izpēte un 1840. gadā izgatavotie ēkas uzmērījumi, arhitekte Irēna Bākule izstrādāja celtnes rekonstrukcijas projektu, paredzot ēkas atjaunošanu 17. gadsimta izskatā. Bauskas rātsnama rekonstrukcija tika uzsākta 2010. gada februārī, kad Bauskas novada dome ieguva atbalstu Eiropas reģionālās attīstības fonda projektam “Bauskas vēsturiskā centra atjaunošana jaunu tūrisma produktu attīstībai”. Rātsnama rekonstrukcijas 1. kārtā, saglabājot ēkas vēsturisko plānojumu, rekonstruēts savulaik iespaidīgās divstāvu celtnes apjoms ar torni un vaļējo galeriju, autentiskā veidolā atjaunotas ēkas fasādes un telpu izkārtojums. Projekta 1. kārta pabeigta 2011. gada novembrī. Rekonstrukcijas 2. kārta tika veikta par Bauskas novada pašvaldības līdzekļiem, kurus izlietoja būvdarbiem un komunikāciju izbūvei, rātsnama interjera iekārtošanai, kā arī vēsturisko mēbeļu un apgaismes ķerme- ņu iegādei. Interjera ekspozīcijas idejas autori un realizētāji ir Bauskas interjera priekšmetu restaurācijas firma SIA “Intarsija”. 2016. gada 4. maijā apskatei tika atvērta rātsnama interjera ekspozīcija.

Piedāvājumi

  • Svaru un mēru ekspozīcija “Sver un mēri Bauskā!”
  • Rātsnama lielā zāle laulību reģistrācijai un reprezentatīviem pasākumiem
  • Programma jaunlaulātajiem “Sver un mēri Bauskā!”


Darba laiks
Oktobris – Aprīlis: katru darba dienu no 9.00 līdz 17.00; Sestdien no 10.00 līdz 14.00, svētdien - slēgts
Maijs – Septembris: katru darba dienu no 9.00 līdz 18.00; Sestdien, svētdien no 10.00 līdz 16.00

Cenas
Bezmaksas
www.tourism.bauska.lv