Zemītes Elku liepa un Upurozols
Atgriezties Iegūt norādes

Zemītes Elku liepa un Upurozols

Zemītes mācītājmuižas DA galā.

 

Liepa atrodas ļoti tuvu šosejai, tomēr ieaugusi citos kokos un nav labi saskatāma. Par liepu nav nekādu norāžu.

 

Pēc nepārliecinošām ziņām, daudzžuburu liepa, kas atrodas pie Zemītes mācītājmuižas, esot bijusi Elku liepa. Tā aug Zemītes mācītājmuižas DA galā. Liepa sastāv no 11 atsevišķiem lieliem stumbriem. Kā stāstīja Erodeja Kirillova, agrāk esot bijuši pat 14 stumbri, kas veido ko līdzīgu aplocei, kurai ir atvērums pret mācītājmuižu. Dažu nokritušo stumbru paliekas redzamas arī tagad. Liepa aug neliela pacēluma malā, pie tās ir stādīti košumkrūmi, jaušams kaut kāds sens to veidojums, zemē ir ķieģeļu lauskas. Tas viss varētu norādīt, ka pie liepas ir bijusi lapene vai kāda cita ar mācītājmuižas dārzu saistīta būve. Kopumā liepa ir liela un iespaidīga, tomēr stipri jāšaubās, vai mācītājmuižas tuvumā varētu pastāvēt pagāniska Elku liepa, ja vien mācītājmuiža nav īpaši uzbūvēta tā sauktā Svētozola un Elku liepas tuvumā un ja ar liepu nesaistījās kādas citas, baznīcai pieņemamākas tradīcijas.

www.senvietas.lv