Vecumu dižakmens
Atgriezties Iegūt norādes

Vecumu dižakmens

Vecumu dižakmens

Atrašanās vieta: Ventspils novads, Ugāles pag. 400 m DAA no Vecumu mežsargmājas, pie vecā mājceļa (gar to iet elektrolīnija). Mētru mežn. 57. kv., izcirtuma malā;

Pelēksārts, viengabalains, lielkristālisks ragmāņa biotīta granīts. Stāvas sānu malas, vienos sānos augšdaļā liela dabīgi izplīsusi mulda (1,9 x 1 m, dziļums 0.4 m).

Tilpums – 43 m3, augstums – 2,8 m, garums – 6,7 m, platums – 4,2 m, apkārtmērs – 17,8 m. Sānu malas stāvas, augšdaļā liels robs (2 x 1 m, dziļums 0,4 m).

Akmeni ļoti grūti atrast. Tas ieaudzis kokos un ieraugāms tikai pieejot pavisam tuvu.  

Koordinātes: 57°20'13.2"N 21°54'54.3"E
www.visitventspils.com
www.dabasretumi.lv