Meldzeres dobumakmens
Atgriezties Iegūt norādes

Meldzeres dobumakmens

Meldzeres dobumakmens (Upespūteļu Upurakmens)

 

Atrodas Saldus novadā, Nīgrandes pagastā, Lētīžas upes labā krasta sāngravā, apmēram 9,5 km no Nīgrandes un 1,3 km uz ZZA no Meldzeres kapsētas. Dobumakmens atrodas neapdzīvotā apvidū.

Dobumakmens pēc tipoloģijas ir bļodakmens. Rupji apskaldītā rapakivi granīta bluķa virspusē ir cilindrveida dobums, kura diametrs 55–56cm, dziļums 6–15 cm. Dobuma dibenā iekalta grope-rieva – 0,5–3,2 cm dziļa un ap 1,5 cm plata. Otrs, iekšējais aplis ar rievas platumu 1,4–3,2 cm, dziļumu 0,1–2,7 cm. Pats akmens, kura augstums 0,75 m virs zemes, ir cilindrveida, 1,35 m diametrā, malas apkaltas ar metāla instrumentu. Domājams, ka tas apkalts un izmantots 15.–18. gs. Bļodakmeņiem tipiskās sānu rievas akmens malās – dažāda garuma, 17–53 cm garas. Rievu platums no 3,5 līdz 5,5 cm, dziļums 0,9 līdz 1,5 cm, dažās vietās izdrupumos tās ir līdz 2–3 cm dziļas. Dobumakmens virsma daļēji līdzināta, bet pa pusei palikusi dabiski līdzena. Var pieņemt, ka līdzināta tikai mazliet. Šis akmens nevar būt izmantots graudu beršanai, kā dažkārt par bļodakmeņiem domā, jo bļoda tam noteikti neder, kā arī neder akmens novietojums gravā. Ir ziņas, ka akmens kādreiz bijis kaut kur augšā, līdzenumā, un gravā ievelts, bet ir daudz pazīmju, kas liek domāt, ka akmens atrodas savā sākotnējā vietā. Tas ir iegrimis zemē. Tas ir pārāk smags, lai to kāds varētu vienkārši pārvelt. Ja tas būtu noripināts gravā, tad arī neatrastos tik labā novietojumā. Arī akmens sānu rievu dažādie garumi līdz zemes līmenim liecina, ka akmens atrodas sākotnējā vietā. DR pusē bļodakmenim atšķelts gabals, kas atrodas turpat blakus, vēl kāds cits atšķelts gabals ir pazudis.
www.ancientsites.eu