Kalnabrantu Vilkaču priede
Atgriezties Iegūt norādes

Kalnabrantu Vilkaču priede

Šim kokam grūti paiet garām – priedei ir savdabīgs “pumpains” stumbrs, 1,3 m augstumā koka apkārtmērs ir 2,5 m. Aiz koka mizas atrastās ziedojumu monētas liek domāt, kā tā bijusi kulta vieta. Lai arī par Vilkaču priedi nav fiksēti folkloras pieraksti, tomēr par koka iespējamo sakrālo raksturu liecina arī tās zīmīgais nosaukums.
www.mammadaba.lv

 


Agrākajos Vilkaču priedes aprakstos bija minēts, ka priede ir ļoti ainaviska un ieraugāma jau no lielāka attāluma. Tagad varēja konstatēt, ka priede ir zaudējusi savu galotni un lielākos zarus, palikuši divi lielāki zari, tāpēc tās ainaviskā vērtība ir jūtami mazinājusies. Tai pat laikā priede joprojām turpina dzīvot. Tā aug pašā ceļa malā,stumbrs ir „pumpains”, 1,3 m augstumā koka apkārtmērs ir 2,5 m. Par Vilkaču priedi nav fiksēti folkloras pieraksti, tomēr par priedes iespējamo sakrālo raksturu liecina tās zīmīgais nosaukums. Ļoti iespējams, ka Kalnaābrantu priede kaut kādā veidā ir bijusi saistīta ar seno Ābramu Teņa kapelu ar klātesošo kapsētu – tagadējās Vangažu baznīcas priekšteci. Rakstītos avotos Ābramu Teņa kapela, kas savu nosaukumu guvusi no tuvumā dzīvojošā brīvzemnieka Ābrama Hinza, minēta kopš 1624. gada.
www.senvietas.lv