Dzelzāmura Svētkakmens
Atgriezties Iegūt norādes

Dzelzāmura Svētkakmens

Ejot pa informācijas stendā norādīto taku gar Karogupītes kreiso krastu, galvenokārt pa skuju koku mežu, pēc nepilniem 300 m nonākam pie Svētakmens, kas atrodas ap 8–10 m augstā Karogupītes krasta nogāzes vidusdaļā. Šajā vietā nogāzē ir plašāks, līdz 10–15 m dziļš ierobs. Varētu būt, ka akmens ir noripināts no kraujas augšpuses.

Pats akmens ir plaisains, rupjgraudains, tomēr nekādas iepriekš literatūrā norādītās zīmes akmenī nevarēja ieraudzīt. Šķiet, ka akmens kādreiz dedzināts, jo no tā izplīsušas šķembas. Akmens pakāje pret Karogupīti ir bijusi nedaudz atrakta. Netālu no lielā akmens uz ZZR ir vēl divi palieli, tomēr daudz mazāki akmeņi, no kuriem viens ir sašķelts. Kraujas augšpusē ir pāris nelielu, aizaugušu bedru. Pie akmens ir viena lielāka atšķelta akmens šķemba, kas tagad bija izkustināta no savas sākotnējās vietas. Taku veidojot, ir nozāģēti un novākti kritušie koki.

Informācijas stendā ir dota norāde, ka akmens ir 3,4 m garš, 2,1 m plats, 2,75 m augsts un tā apkārtmērs ir 9,2 m.
www.senvietas.lv