Dreimaņu velnozols
Atgriezties Iegūt norādes

Dreimaņu velnozols

Ozols atrodas Sēļu pag., 400 m uz Z no bijušās Sēļu skolas, ceļa kreisajā pusē, nelielā meža pudurī (pietura „Skola”).

Vienīgais Velnozols Vidzemē, kur līdz pat 1950. gadam saglabājās garu ēdināšanas paražas. Stumbra apkārtmērs 5,45 m, augstums 21 m, vainaga projekcija 333 m2, vecums ~270 gadi. Dižkoks. (Eniņš, 2008) Pašreiz vieta sakopta, attīrīta no krūmiem un kokiem, uzstādītas norādes un informācija 4 valodās. Par vietu rūpējas Sēļu pagasta pašvaldība. Tuvumā apskatāmi: Aņģīšu velnakmens, Pantenes svētavots, Jenku krustakmens, Tūteres ozola vieta. Tuvākās apdzīvotās vietas: Sēļi, Pantene, Mazsalaca.
www.senvietas.lv