Dižakmens "Vadakstes valdnieks"
Atgriezties Iegūt norādes

Dižakmens "Vadakstes valdnieks"

Dižakmens "Vadakstes valdnieks"

Ezeres pagasts, Saldus novads

Dižakmens “Vadakstes valdnieks” Lielezeres (Ezeres) muižas parkā. Tā augstums ir 4.2 m. Akmenī iekalts muižas pārvaldnieka barona fon Tolla vārds un gada skaitļi “1845-1855”. Pēc nostāstiem, gada skaitļi norāda akmens velšanas ilgumu vai arī laika posmu, kurā ierīkots parks. Akmens šurp atvelts no Vadakstes upes krasta.
turisms.saldus.lv