Akmeņkalnu Velnapēdas akmens
Atgriezties Iegūt norādes

Akmeņkalnu Velnapēdas akmens

Akmeņkalnu Velnapēdas akmens

Atrodas mežu masīvā starp Puzi un Dundagu, ap 3 km no Virpes–Blāzmas ceļa, meža stigas līkumā, tā ārējā malā, egļu mežā. Akmens atrodas faktiski uz robežstigas starp bijušo Ventspils un Talsu rajonu.

Samērā viegli pieejams. Ir norādes zīmes „Velna pēda” no Ventspils puses – viena pie akmens, otra – 3,1 km attālu, pie Virpes–Blāzmas ceļa, pie stigu krustojuma, kur jānogriežas, lai nokļūtu pie dižakmens. Visērtāk akmenim piekļūt pa ceļiem un stigām no Ventspils novada puses, savukārt no Dundagas puses – diezgan sarežģīti.

Apraksts
Izcils dabas piemineklis biezos Ziemeļkurzemes mežos. Diemžēl viens no Latvijas visvairāk postītajiem dižajiem akmeņiem. Kādreiz tas bijis lielāks, nekā mūsdienās apskatāms. Jau nezināmos laikos šķelts ar ķīļiem. Atšķelti divi lieli gabali un vismaz trīs mazāki, kā arī vēl sīkas atlūzas, un, domājams, ka pa kādam gabalam no akmens ir arī aizvests prom. Sarkanā lielkristāliskā granīta akmens kopējais apjoms to ierindo starp 30 Latvijas ievērojamākajiem akmeņiem. Akmens tilpums 40 kubikmetri, apkārtmērs 17,3 m, augstums 3,3 m.

Akmeņkalnu Velna pēdas akmens ir valsts aizsardzībā kopš 1925. gada. Dažkārt saukts arī par Robežakmeni un Vanagu dižakmeni (pēc tuvākās mājvietas – Vanagu mežsargmāju vārda).
www.ancientsites.eu