Pauguri, pilskalni

 • Aizkraukles pilskalns

  Aizkraukles pilskalns atrodas Daugavas labajā krastā, lejpus Aizkraukles baznīcai. Pilskalns ierīkots Daugavai paralēlā kalnā, kas par 40 m paceļas virs upes... Lasīt vairāk
 • Alūksnes Tempļa kalns

  Tempļa kalns ir pilskalns Alūksnē, Alūksnes ezera dienvidrietumu krasta pussalā. Šis pilskalns ir Alūksnes augstākais punkts. Tas ir sens latgaļu pilskalns un... Lasīt vairāk
 • Gaiziņkalns

  Gaiziņkalns ir Latvijas augstākais kalns. Kalna absolūtais augstums ir 311,6 m vjl, relatīvais augstums - 61,6 m, tas stiepjas apmēram 1 km garumā un 650 m... Lasīt vairāk
 • Ķeizarskats

  Beites krauju pāršķeļ dziļa strauta grava. Tās rietumu pusē meklējams Ķeizarskats, kas atrodas ~ 67 m virs Gaujas līmeņa ar izcilu skatu perspektīvu uz... Lasīt vairāk
 • Lagzdienas pilskalns

  Līdz 1234. gadam šeit bijusi kuršu valdnieka Lamekina pils. Pilskalna apkārtnē ir Ventā ietekošā Pils upīte (tās ūdens agrāk izmantots acu ārstēšanai) un... Lasīt vairāk
 • Smiltiņkalns

  Smiltiņkalns jeb Ķīkerkalns ir augstākais Austrumkursas augstienes paugurs - 155,3 metri virs jūras līmeņa. Tā relatīvais augstums ir 50 metri. Iekārtota jauka... Lasīt vairāk
 • Ugāles pilskalns

  Pilskalna apkārtne mežaina. Pilskalns ierīkots uz zemesraga, kas radies starp divu strautiņu izgrauztām gravām. Zemesraga 20 metru platais gals no pārējās... Lasīt vairāk
 • Vanagkalns

  Vanagkalns (Upurkalns) - kulta vieta atrodas Lībagu pagastā, netālu no Kamparu mājām. Kalniņš ir 8 m augsts, 30´70 m diametrā. Izteiksmīgs ledāja veidots... Lasīt vairāk